2017. okt. 17.

MEGLEPETÉS

Elkészült számotokra az idei év meglepetése a Sacré Coeur nővérektől.

Nézd meg ezt a rövid kisfilmet, és figyelj befelé, hogy mi jut róla eszedbe! Mire indít, mire hív Téged?


2017. okt. 15.

Ugrásra készen

Van olyan döntés az életedben, amely már megérett és csak arra vár, hogy meghozd, hogy lépj?
Talán az alábbi vers néhány mondata ismerősen cseng...

"Ha minden előkészült lelkedben,
ha megvan a hang, mely átjárja csontjaid s bensődet,
ha a szavak jelentése nyilvánvaló,
ha csengetnek, s valaki azt mondja: 
   Igen, Te, én is akarom, akarom;
ha jobbra és balra tekintve biztonságod el nem vész teljesen,
ha többi terved idejétmúlt vádként megsemmisül,
ha kezed és lábad gondolkozni kezd,
ha úgy érzed, világítasz, 
ha a régi láncok semmivé válnak, 
ha megkérdeznek,s csodálkozol, hogy épp téged kérdeznek, 
ha rájössz, hogy egyszer már jártál itt, 
ha nem látsz más utat, csak a még járatlant, 
ha tested zsong az energiától, 
ha akarsz, akarsz, akarsz valamit még ha félelemmel is,

akkor itt az idő: 
Szedd össze magad!
Légy céltudatos!
Végy búcsút (de csak röviden, különben ott maradsz)!

Ettől világosabb már nem lesz a látásod.
Csak ha elindulsz, 
mert minden egyéb a föld domborulata mögött van. 

Indulj hát!
Öleld át az Újat!"
                   (Ulrich Schaffer)

Fotó: Heim Kata RSCJ

2017. szept. 26.

És tettekre is váltja...

Szent Philippine  nyomában

200 éve egy bátor szerzetesnő elindult az Újvilágba, hogy elvigye az indiánok közé Jézus Krisztus örömhírét és Szívének szeretetét. Sok nehézséggel megküzdve végül ez a vágya csak idős korában valósulhatott meg teljesen, amikor már nem tudta megtanulni az indiánok nyelvét. Így lett ő „az asszony, aki szüntelenül imádkozik”. A Szent Szív Társaság amerikai nővérei második rendalapítójukként tisztelik Philippine Duchesne-t.
Ebben az évben az ő segítségével tekintünk rá saját életünkre, vágyainkra, istenkapcsolatunkra, küldetésünkre.

Imához:
            Megmondom nektek, kihez hasonlít, aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja. A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot. Jött az árvíz, és az áradat rázúdult a házra, de nem tudta megingatni, mert biztos alapra épült. Aki meghallgatja ugyan (tanításomat), de nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette. Amikor az ár nekizúdult, nyomban összeomlott és romhalmazzá vált.” (Lk 6, 47-49)

"Aki eljön, meghallgatja tanításomat és tettekre is váltja."
Közeledem Jézushoz és meghallgatom szavait. Ez egyszerre egy elmozdulás (eljön), egy figyelmes jelenlét, egy attitűd (meghallgatja), és egy döntés, ami cselekvésre indít. Hogyan tudok ehhez kapcsolódni? Hogyan érint ez engem?
"Aki tettekre is váltja…A házat építő emberhez hasonlít, aki mélyre leásott, és a sziklára rakta az alapot."  
Mik az én alapjaim, mi az én sziklám?

"Aki nem váltja tettekre, ahhoz a házat építő emberhez hasonlít, aki a házat minden alap nélkül földre építette" : a földre, milyen földre? Milyen viharok, mindent elborító hullámok vannak az életemben?
Időt szánok arra, hogy imában mindezeket személyesen vigyem az Úr elé.


"Ki nekünk Philippine? Egy bátor, érzékeny asszony, az elmélyült imádság szerzetesnője, a szegénység és az egyszerűség barátja, az egyház hűséges leánya még a szenvedésben is, a jövő úttörője, aki el mert menni oda, ahol előtte még senki sem járt. Ami engem leginkább, személyesen megérint, hogy milyen nagy lelkierővel tudott reagálni a különböző eseményekre, és helyt állni a nehéz időkben; elfogadni és szeretni egy teljesen új és nagyon más országot, egy vadonatúj életmódot, és hogy képes volt teljes szívével értékelni és befogadni egy másik kultúrát, egy másik nyelvet, egy más értékrendet."
 (H. McLaughlin, a Szent Szív Társaság Általános Főnöknőjének levele, 1987. május 1.)

2017. júl. 31.

GPS 2017 - gyertek!

GPS – lelki útvonatervező műhely a Sacré Coeur nővérekkel 2017.


Néha úgy érzed, nem tudod, hol tartasz az életben? Zsákutca felé haladsz, nem veszed észre a STOP táblát, esetleg forgalommal szemben találod magad az egyirányú utcában? Nem tudod, hol a kiút a körforgalomból?

Mindig van lehetőség az újratervezésre!

Ne sodródj a forgalomban, hanem lassíts, parkolj le, keress új koordinátákat az életedhez!

Ebben segít a Sacré Coeur nővérek útkereső műhelye, ahol nyolc estén keresztül együtt keressük az utat, amire Isten hív téged.

Várjuk azokat a 20-30 év közötti fiatalokat (lányokat és fiúkat is), akik arra vágynak, hogy másokkal közösen keressék életük értelmét, lelkük nyugalmát, a helyes célokat és utat.

A műhely keddenként 18 és 21 óra között találkozik Budapest belvárosában.

A műhely időpontjai:

szeptember 19, 26
október 10, 24
november 7, 14, 28
december 12

Helyszín: Párbeszéd Háza
1085 Budapest, Horánszky u. 20.

A műhely kísérői: Heim Katalin RSCJ és Mariola Pietrzak RSCJ

Jelentkezés: szeptember 15-ig, a következő e-mail címen: 
hivatasrscj@gmail.com
A részvétel ingyenes.

Mivel a műhely témái egymásra épülnek, csak olyanok jelentkezzenek, akik mind a nyolc alkalmon részt szándékoznak venni. Mivel a csoport létszáma korlátozott, érdemes időben jelentkezni!


2017. júl. 13.

Nyár, szünet


Fotó: Nagy Balázs
A Sacré Coeur nővérek mozgalmas nyár elé néznek a feltöltődésen és a pihenésen kívül. Van, aki az USA-ban vesz részt egy Lelkiségi Fórumon, vannak nővérek, akik Franciaországba utaznak tanulni vagy épp egy ottani lelkigyakorlatos házunkba dolgozni. Van, aki Írországban javítja az angol tudását, sőt még egy nemzetközi találkozóra is el fogunk menni Lengyelországba. Emellett a Forrás Lelkiségi Központunk gőzerővel működik, s folyamatosan tartjuk a különféle meghirdetett lelkigyakorlatainkat. 

Nyáron ne a gép előtt görnyedjetek Ti sem, hanem menjetek ki a szabadba, sportoljatok, napozzatok, töltsetek időt Istennel, a családotokkal, barátaitokkal! 

A blog - szokás szerint - most nyári szünetre megy. 

(Ne feledjétek, hogy augusztustól majd lehet jelentkezni az őszi GPS kurzusra is, akit érdekel, keresse a hirdetéseket.)


2017. jún. 29.

ÖrömAz öröm a spirituális élet elengedhetetlen része. Bármit gondoljunk vagy mondjunk is Istenről, ha nem tudunk örülni, gondolataink és szavaink nem fordulhatnak termőre. Jézus felfedi előttünk Isten szeretetét, hogy mi is vele örülhessünk, s örömünk teljes legyen. Az öröm annak a tudásnak a megtapasztalása, hogy feltétel nélkül szeretnek bennünket, s ezt a szeretetet semmi – betegség, kudarc, érzelmi megrázkódtatás, elnyomás, háború, sőt a halál – sem veheti el.
Kép forrása: FB/Life is

Az öröm nem azonos a boldogsággal. Számos dolog miatt érezhetünk boldogtalanságot, de közben örülhetünk, mert az öröm Isten irántunk mutatott szeretetének ismeretéből ered. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy ha szomorúak vagyunk, nem örülhetünk, ám az olyan ember számára, akinek életének középpontjában Isten áll, a bánat és az öröm egymás mellett is létezhet. Nem könnyű ezt megérteni, de ha a bennünket legmélyebben érintő élettapasztalatainkra gondolunk – például amikor tanúi voltunk egy gyermek születésének vagy egy barátunk halálának –, a nagy szomorúság és a nagy öröm gyakran kéz a kézben jár. Sokszor a bánat kellős közepén felfedezhetjük az örömöt is. Életem legfájdalmasabb időszakaira úgy emlékezem vissza, mint olyan időkre, amikor egy nálam sokkal hatalmasabb lelki valóságra döbbentem rá, s ennek hatására a fájdalmamat reménység hatotta át. Azt is ki merem jelenteni, hogy „Bánatom volt az a hely, ahol megleltem az örömömet.” Mindezzel együtt a spirituális életben semmi sem következik be önmagától. Az öröm sem történik meg velünk csak úgy. Választanunk kell, és e mellett a döntésünk mellett mindennap ki kell tartanunk. Ez a választás azon a tudáson alapul, hogy Istenhez tartozunk, Istenben menedékre és biztonságra lelünk, s Istent semmi, még a halál sem veheti el tőlünk.


Nouwen: Itt és most

2017. jún. 20.

Szerethető vagy

Ha a Jézus Szíve tiszteletre gondolunk, valószínűleg a nagymamáink imakönyvében lapuló, megfakult szentképek jutnak eszünkbe, melynek egyik oldalára egy pirosan lángoló szívű Jézust nyomtattak, a másik oldalán pedig felajánló ima olvasható. Vagy a templomok nyitott mellkasú szobra, esetleg a vasárnapi hirdetések, melyek az első péntekre hívják fel a figyelmet. Milyen összefüggésben lehet ez a személyiségünk központjával és a szeretettel?


A 20. század egyik legjelentősebb teológusa, Karl Rahner Siehe dieses Herz (Nézzétek ezt a Szívet) című munkájában arról ír, hogy az emberiségnek vannak ős-szavai. Olyan szavak, amelyek az emberlét lényegét, az Istenhez fűződő elválaszthatatlan kapcsolatot fejezik ki. Ilyen kifejezés a szív is, ami a teljes személyiséget jelenti, az ember belső központját, centrumát. A személyiség legbelső központjában alapvető dolgok megtörténésére van lehetőség, ilyen az intimitásra való képesség, a vágyakozás, a választás, a szeretet, a vétkezés és az önátadás, a megsebződés. Rahner értelmezésében Jézus Szíve szimbolizálja az Atya felé irányuló szeretetét és Isten szeretetét közvetíti az emberiség, mindannyiunk számára. Ez a szeretet nem romantikus vagy idealizáló. Ez a szeretet Jézus Atyjának való bátor önátadása a bűn homályával, az erőszakkal és a halállal szemben.
(...)


Kép: A Szív 2015. június
A Jézus Szíve tisztelet nem a múlt része. Nem csupán nosztalgikus, szirupos imaforma. Isten most is azt üzeni: „Szerethető vagy. Nagyon szeretlek, vágyom kapcsolatban lenni veled.” Nem az érzelmeken van a hangsúly. Szent Barat Magdolna Zsófia, a Sacré Coeur nővérek alapítónője szerint érzelmek és tettek egysége: „A Szent Szív tisztelete nem külsőség, hanem ez az Élet. A Jézussal való egyesülés a testvéri szeretetben rejtőzik, és ez a Lélek gyümölcse mindegyikőjükben (Amiens, 1843).” A Jézus Szíve tisztelet az evangélium szerinti életet jelenti. Nem egy ünnepi érzés, hanem a konkrét hétköznapokban megélt testvéri szeretet. A Jézus Szívét tisztelő ember Jézust szemléli. Az evangélium által megismert Jézussal személyes kapcsolatban van, engedi, hogy a Szentlélek átformálja. A Jézus Szívét tisztelő ember kapcsolataiban, tetteiben tanúságot tesz Isten szeretetének felszabadító erejéről, tisztelettel és szeretettel közeledik mindenkihez. Az Eucharisztia által be tud lépni Jézus megnyitott oldalának a misztériumába, hiszen a halál és a feltámadás az emberiség szenvedéseinek és reményeinek a középpontja.


Tornya Erika RSCJ


(Megjelent a Szív 2015. júniusi számában)